Cykl: Ks. Jerzy Popiełuszko

Wprowadzenie:

Ksiądz Jerzy we wspomnieniach bliskich i przyjaciół. Wizyta u Mamy - Marianny Popiełuszko, daje pojęcie o atmosferze domu w jakim się wychował. Dwa fragmenty relacji ks. Infułata Zdzisława Króla, w latach stanu wojennego przełożonego ks. Popiełuszki z ramienia Kurii Warszawskiej, są relacją dotyczącą kluczowych momentów jego posługi. Ks. Król opowiada jak to się stało, że akurat ks. Jerzy trafił do robotników oraz o tym, jak przekonywał kurialistów do swoich racji w ostatnim tygodniu życia, tuż przed męczeństwem. Ks. Król nie ukrywa poczucia winy jakie mu towarzyszy. Opowieść Marii Sokołowskiej odsłania na czym polegała kapłańska miłość ks. Popiełuszki w relacji z podopiecznymi, ten szczególny sposób dostrzegania ich potrzeb, materialnych i duchowych, którym zdobywał serca.

Cykl: „Solidarność” w praktyce:

Wprowadzenie: 

Nadzieja, jaką wyzwolił czas Solidarności, oprócz konsekwencji politycznych, spowodowała znaczne ożywienie życia społecznego. Zebrane w tym cyklu nagrania pokazują postaci, których postawy stanowią przykład realizacji „ducha” Solidarności w praktyce. Hanna Grabińska, przez wiele lat czerpiąca radość i poczucie sensu z organizowania pomocy materialnej dla potrzebujących i prześladowanych w okresie PRL. Jerzy Szóstko, pracownik Huty Warszawa i fotograf, podaje przykłady współpracy i pomysłowości robotników w celu przechytrzenia milicji i służby bezpieczeństwa. Ks. Romuald Biniak wspomina jak twardą postawą pozbył się swoich prześladowców. Wreszcie Anna Walentynowicz, ikona ruchu NSZZ Solidarność, opowiada o swoich rozterkach, po otrzymaniu informacji o planach odznaczenia jej Orderem Orła Białego.

Filmy:

„Zwyczajne prześladowanie” - Maria Sokołowska

„Angielski garnitur” - Hanna Grabińska

„Solidarność w praktyce”- Hanna Grabińska, Jerzy Szóstko

„Nie będe z wami rozmawiał” - ks. Romuald Biniak

„Order Anny Walentynowicz” - Anna Walentynowicz

Cykl: Solidarność bez granic

Wprowadzenie:
Misjonarki i misjonarze, to ludzie, którzy zdecydowali się podjąć wyzwania dla innych niewyobrażalne. Zdobywają środki, kształcą się i podróżują po to, żeby uczyć, leczyć i służyć ludziom w najdalszych zakątkach świata. Wielu przypłaca to zdrowiem, a nawet życiem. Kim są? Z czym się mierzą? Czy wyróżnia ich tylko wyjątkowa wiara, czy także potrzeba przygody i innego życia? A może zdarzają się wśród nich dziwacy? Ks. prałat Marceli Prawica opowiada o barwnych charakterach misjonarzy w Zambii. Siostra Mirosława Góra, która kieruje szpitalem znajdującym się w Katondwe, na granicy trzech afrykańskich państw, oprowadza po swojej placówce i opowiada o wyzwaniach z jakimi mierzy się ona sama i jej współpracownicy.

Filmy:

„Szaleństwa bożych szaleńców”- ks. Prałat Marceli Prawica

„Szpital nad rzeką Luangwa” - s. Mirosława Góra

Cykl: Relacje kard. Gulbinowicza

Wprowadzenie:

W ostatnich miesiącach często słyszeliśmy o niejasnej postawie ks. kardynała Henryka

Gulbinowicza wobec incydentów pedofililskich w jego diecezji oraz o utrzymywaniu przez niego relacji z komunistyczną bezpieką. Poniższe nagrania zostały zrealizowane przed kilkunastu laty, w okresie, kiedy fakty te nie były znane. W sercach większości Polaków, członków Solidarności lub wiernych Kościoła, jego wizerunek był wtedy jednoznacznie pozytywny. Niezależnie od wiedzy jaką mamy dzisiaj, kardynał Gulbinowicz ma niezaprzeczalnie wielkie zasługi we wspieraniu opozycji przed 1989 r.. Nagrane przed laty relacje mają charakter świadectw historycznych. Dotyczą one działań ówczesnego Arcybiskupa wrocławskiego na rzecz ludzi Solidarności. Z drugiej strony charakterystyczny, swobodny styl bycia kardynała rzuca światło na jego osobowość i pozwala wyobrazić sobie sposób w jaki podchodził do prowadzenia niebezpiecznej gry z różnymi ludźmi i zjawiskami, które teraz mogą budzić zgorszenie.

Filmy: