O wolności

 

Ludzie prawdziwie wolni potrafią narazić swój dobrobyt, zdrowie, a nawet życie, aby nie ulec przymusowi i nie wyrzec się tego, w co wierzą. Często toczą też nieustanną walkę ze swoimi skłonnościami, aby nie pozwolić im kierować swoim życiem, ale świadomie iść za podjętym wyborem.

 

Dochodzenie do wewnętrznej wolności wymaga odwagi i wysiłku. Wielu z nas wybiera łatwiejszą drogę i przyjmuje za swoje poglądy cudze, ale skojarzone         z wizerunkiem, z którym chcemy się utożsamiać. Stąd tak często ludzie głosują  za czymś czego nie znają, albo protestują przeciwko czemuś, czego nie rozumieją. W ten sposób rezygnują ze swojej wolności i stają się narzędziami w cudzych rękach.

 

Ludzie wewnętrznie wolni bywają inni, trudni, dziwni, wyjątkowi. Inspirują, umacniają, przyciągają albo przeszkadzają, drażnią. Są w centrum zainteresowania, albo zostają osamotnieni. Jedno mają wspólne, zawsze             są interesujący. Sami żyjąc w prawdzie uświadamiają otoczeniu przyjęte kompromisy i zapomniane zaniedbania, lenistwo w dochodzeniu do prawdy            i rozeznawaniu swoich najgłębszych pragnień.

 

Na stronie „www.wolnoscjestwnas.pl" przedstawiamy rozmowy nagrane przed laty z ludźmi, którzy realizowali swoją wolność w rozmaitych wymiarach.

Prezentowane wywiady nie mają formy oficjalnych wypowiedzi, ale raczej roboczych rozmów, czasem wizyt w miejscu pracy lub w domu.

 

Są to głosy świadków, którzy ponosili w życiu wysokie koszty za obronę tego,      w co wierzą, dlatego potrafią rozmawiać szczerze i opowiadać także o sprawach trudnych. Doświadczali prób, które pozwoliły im poznać samych siebie i być sobą, przełamywać bariery, żyć pełnią, a niekiedy zdobyć wolność wewnętrzną, o jakiej inni potrafią tylko marzyć.