ks. Prałat Romuald Biniak

Urodzony w 1941 w Bydgoszczy, gdzie zmarł w 2010. Był proboszczem parafii pod wezwaniem Świętych Polskich Braci Męczenników i duszpasterzem ludzi pracy w Bydgoszczy. W latach 80. wspierał walczących o wolną Polskę. Ks. Jerzy Popiełuszko  przyjechał  do jego parafii 19 października 1984 roku na zaproszenie wikariusza Jerzego Osińskiego. Odprawił tu ostatnią w swoim życiu mszę św. Jak wiemy w drodze powrotnej ks. Popiełuszko został porwany, a później zamordowany. Ks. Romuald Biniak postanowił tę śmierć upamiętnić, a przekonany o męczeństwie ks. Jerzego w następnych latach propagował jego kult. Spotykały go za to szykany ze strony władz PRL i służby bezpieczeństwa, ale im się nie poddawał. Po 1989 roku założył hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki, a krótko przed śmiercią sprowadził do swojej parafii relikwie ks. Jerzego, wówczas nowego polskiego męczennika.

Właściwie przyjechał na różaniec, z racji różańca 19 października. I dlatego była msza święta, a po mszy świętej był ten różaniec, który te tajemnice różańcowe… To właściwie było kazanie można powiedzieć. Taki przekrój, jak tak się patrzy na to co on mówił, to były wycinki, wszystko to było takie resume całego jego nauczania. 


Taka druga była walka, o postawienie. Nie pomnika, bo to trudno mówić pomnik, ale takiej tablicy księdzu Jerzemu. Tutaj powstał komitet, który się ogłosił, że tak powiem: komitet budowy tej tablicy. Oczywiście, tych wszystkich ludzi tam zaraz zwinęli, chodzili na esbecję. Ale główny byłem ja, jako proboszcz, no i miałem kolegium. Też to kolegium było o tyle ciekawe, że ja ogłosiłem w parafii, że tam jutro czy tam kiedyś, żeby nie przekoloryzować. W każdym razie wiedzieli, że mam kolegium i poszedłem na to kolegium. Wziąłem jako świadka księdza, wikariusza. Mówię, będzie widział jak to wygląda, żeby potem nie mówili, że coś tam mówiłem. Myśmy przyjechali, a przed urzędem, gdzie się to kolegium odbywało… No, dosłownie tłum ludzi, bo tutaj będzie ksiądz i tak dalej. Ludzie mi kwiaty dawali. Ale wpuścili tylko tego księdza, wpuścili dwie, trzy osoby, takie pierwsze, a resztę zostawili na korytarzu.

tekst dla niesłyszących

Opis

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.