bp Zbigniew Kraszewski

Urodzony 12 lutego 1922 w Warszawie, syn Józefa i Olimpii z domu Szafarz. Wyświęcony na kapłana 12 marca 1949 przez Abp. Stefana Wyszyńskiego. Pracował jako wikariusz w parafiach: Leszno k. Błonia, Piastów, Św. Wawrzyńca w Warszawie. Studiował w Warszawie i Rzymie, w roku 1954 otrzymał tytuł doktora teologii. W latach: 1956-1962 – prefekt alumnów, 1964-1969 – wicerektor,  1969-1970 – rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Od 1969 kanonik Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. Ogłoszony biskupem tytularnym Horreomargum 5 listopada 1970, konsekrowany 8 grudnia 1970 przez Kard. Stefana Wyszyńskiego, Bp. Wacława Majewskiego i Bp. Jerzego Modzelewskiego. Biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, wikariusz generalny, prałat kustosz Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej, członek Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Warszawskiej, przewodniczący Wydziału Spraw Sakramentalnych Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, przewodniczący Wydziału Spraw Zakonnych Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Duchowieństwa, członek Archidiecezjalnej Rady Administracyjnej, zastępca przewodniczącego Komisji Maryjnej Episkopatu, członek Komisji Episkopatu d/s Duszpasterstwa Akademickiego, wiceprzewodniczący Unii Apostolskiej Kleru, duszpasterz Kombatantów Polskich, proboszcz parafii Bożego Ciała w Warszawie-Kamionku. Od 25 marca 1992 biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej, wikariusz generalny, prałat-dziekan Kapituły Katedralnej, członek Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów, przewodniczący Wydziałów: Sakramentalnego i d/s Spraw Zakonnych Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej, od 1997 biskup Senior. Zmarł 04.04.2004 r. Rozmowę zarejestrowano w 2004 r.

 

 

źródło: Diecezja Warszawsko-Praska

 

TEKST
tekst dla niesłyszących

Opis

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.